Η εταιρία

Όταν ξεκινήσαμε το 1981, σκοπός μας  ήταν να προσφέρουμε ποιοτικές κατοικίες. Αυτός ακριβώς ο σκοπός έγινε για μας φιλοσοφία, που παραμένει σταθερή μέχρι και σήμερα και κάνει τις κατασκευές μας ξεχωριστές. Γιατί εμείς στην ουσία, δεν χτίζουμε σπίτια. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, προσφέροντας τους υπηρεσίες κατοικίας ανώτερης ποιότητας που εξυπηρετούν την καθημερινότητα τους και στεγάζουν τα όνειρα της ζωής τους.

Σήμερα η εταιρία έχοντας πλέον μία μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία στο χώρο, καταγράφοντας στο ιστορικό της πληθώρα κατασκευών, έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία που σε συνδυασμό με τις άρτιες οργανωτικές υποδομές και την υψηλή κατάρτιση των στελεχών της εξασφαλίζει την καλύτερη απόδοση κόστους / ποιότητας. Το αποτέλεσμα, κατοικίες υψηλής κατασκευαστικής ποιότητας που δικαιώνουν την επιλογή της                              Δ. Παπαφλωράτος & Σια.

side banner 3