διαφορετικοί άνθρωποι  =  διαφορετικές ανάγκες
 
διαφορετικές ανάγκες  =  διαφορετικές λύσεις
 
διαφορετικές λύσεις  =  διαφορετικοί άνθρωποι
 
διαφορετικοί άνθρωποι  =  διαφορετικές ανάγκες
 
διαφορετικές ανάγκες  =  διαφορετικές λύσεις
 
διαφορετικές λύσεις  =  διαφορετικοί άνθρωποι

Κατασκευάζουμε την κατοικία των ονείρων σας
Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης